tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Contra Costa County usally refering to tha 925.
Where you from?
Tha muthafuckin' Co Co County!
viết bởi Jizzo Fortanel 22 Tháng một, 2004