tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
One who strokes his weiner in the closet
"wheres zak?"
"i dont know... think hes coat hangin in the closet?"
viết bởi ashley 13 Tháng mười một, 2004