tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The opposite of cock block.
Let's cock indulge- We'll leave the room so Josh can do stuff with that hooker-slut.
viết bởi AMOK 23 Tháng ba, 2006