tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act Of two men bummping their penis heads together.
"Dude, Lets go cock snuffeling!" or "You are a cock snuffeler!"
viết bởi Seajay B. 16 Tháng sáu, 2004