tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Cock block awareness day falls on the September 12th of every year.
John: "Hey, did you hear about tomorrow? It's Cock block awareness day."
viết bởi Kegmeister 13 Tháng chín, 2012