tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
another name for the new call of duty black ops
gamer 1: I'm going to play call of duty black ops
gamer 2: so how do you like cock of duty black cocks
viết bởi masterchief2287 11 Tháng một, 2011