Top Definition
The Puffy red/purple lips you get after giving a boy a blowjob.
The Bad Girls Club:
"Cookie, Are those cock lips?"
"oh my god they are, she blew the boss!"
viết bởi i am not a copy. 31 Tháng một, 2010
Somebody particularly homosexual, who regularly puts lip to cock
Jimmy, why are you such a cocklips
viết bởi vandeleur-boorer 13 Tháng mười, 2003
Something you get when you fall asleep around a bunch of friends. Meaning, you got smacked on the lips with their penis' and you then licked your lips. Similar to a mushroom stamp.
Matt and Tyler smacked me on the lips with their dick's. Now I got Cock Lips.

I'm gonna give Jordan Cock Lips and smack his lips with my penis and hopefully he'll lick his lips.
viết bởi Matt Foley 01 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×