tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1. Where roosters bathe.
2. A general insult.
1. ZEKE! Clean the cockdish!
2. Shut the fuck up, cockdish.
viết bởi Sepheranjesu 11 Tháng một, 2005