Top Definition
Noun: Someone who masturbates. A person who vigorously strokes their penis with their hand or other implement.

Verb: To masturbate. A play on words, like when you cock a gun, except you are cocking your cock.

__________________________________________
Example 1:

Person 1: Man, I need to stop masturbating so much.

Person 2: Dude, you're such a cocking cock.
_______________________________________

Example 2:

Person 1: Dude! Stop cocking your cock in my room!

Person 2: I can't help it! I'm such a cocking cock!
viết bởi BiggyBigCheese 11 Tháng sáu, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×