Top Definition
Noun: Someone who masturbates. A person who vigorously strokes their penis with their hand or other implement.

Verb: To masturbate. A play on words, like when you cock a gun, except you are cocking your cock.

__________________________________________
Example 1:

Person 1: Man, I need to stop masturbating so much.

Person 2: Dude, you're such a cocking cock.
_______________________________________

Example 2:

Person 1: Dude! Stop cocking your cock in my room!

Person 2: I can't help it! I'm such a cocking cock!
#cock #dick #masturbation #penis #jerking off
viết bởi BiggyBigCheese 11 Tháng sáu, 2009
6 Words related to Cocking Cock
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×