tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To hit on another persons girlfriend.
"Stop talking dat shit or im gunna be cocking on your bitch"
viết bởi neale johnson 15 Tháng mười một, 2007

Words related to Cocking On Your Bitch

bitch cocking on soulja boy your