tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
An illuminated cock given its glow by a glow in the dark condom
ZOMG ITS RADIOACTIVE ITS A COCK NO ITS COCKOLANTERN!
viết bởi Mr.Turtleshaft 15 Tháng năm, 2011