tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A girl/guy who wants cock, but can't get it.
Damn, that cockskape offered me 12 dollars to suck my cock.
viết bởi Eli Gottfried 22 Tháng bảy, 2004