tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Short term for "Cuddle out cuddle out lang."
Hey stop pissing her, she's my cocolmate.
viết bởi nickotinee 20 Tháng mười một, 2012