Top Definition
A cocolink is a useless image posted by a user in an IRC channel. This link is usually pointless and is made just to waste your time.
(13:06:43) C-o-c-o-9-3: LOL I ags speced this lvl 90 and hit a fuckin 53, lmfao im such an ownage hybrid
(13:07:27) `Marty: !kb C-o-c-o-9-3 idiot stop with the gay cocolinks
(13:07:27) * Captain_Falcon sets mode: +b *!*@Swift-2FA6ACB9.dhcp.slid.la.charter.com
(13:07:27) * C-o-c-o-9-3 was kicked by Captain_Falcon (idiot stop with the gay cocolinks)
viết bởi LOLTroll 05 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×