tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When a hot mom enters Best Buy, a Code M is declared
Check out the Code M in appliances
viết bởi Rockmjd23 15 Tháng mười một, 2003