tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The female version of being "Cock Blocked".
Man! Did you see that? That grenade just Cold Cunted the shit out of me.
viết bởi GauchoMac 03 Tháng ba, 2010