tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a chilled woman, frigid, no longer wants a mans affection
that girl is a "cold tomato".
viết bởi Thor the hammer-wielding god 20 Tháng hai, 2011