tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A person, or thing from Colea. See: Kenji, Mink, Steve
Steve is so Colean. YOBOSEYO
viết bởi Nekobus 04 Tháng ba, 2004
 
2.
1. Another way to say "Korean", first used by Kenji at www.mm-bbs.com
u r teh so Colean!!!111
viết bởi Kenji 04 Tháng ba, 2004