Top Definition
n. a gimp-shouldered freak resembling a cave man

n. a heap of simian fecal matter

v. to fuck up, utterly befoul, dishevel
Officer, I think that Colunga stole my bike!

Man, did you see the size of that pile of Colunga in the monkey exhibit?

I'm sorry; I really Colunga'd that project.
viết bởi deathbybuku 12 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×