Buddy, pal, bff. Often used by Amir Blumenfeld.
Amir: Hey, comprende. Door's locked.

Jake: Yeah, I'm trying to get some work done.
viết bởi Oh Sheesh 07 Tháng hai, 2010
Top Definition
To Understand, usually ask in a question, which is finished with Comprende.
Comprende? : You Understand?
viết bởi Conor Nickargra 29 Tháng tư, 2006
understand in spanish.

no comprende is i dont understand

no comprende--> i dont understand
viết bởi RachaelS 15 Tháng chín, 2006
Comprende.
To understand.
1. We need to go and murk Big red, hes been talkin' trash all night...Comprende?

2. Comprende Mother fucker!
viết bởi Big J dawg 24 Tháng mười hai, 2008
its spanish for 'know what i mean?'
yes, you can have a polish dog, but we put a
"special ingredient" in it, comprendes?
viết bởi beejabeeja 18 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×