Buddy, pal, bff. Often used by Amir Blumenfeld.
Amir: Hey, comprende. Door's locked.

Jake: Yeah, I'm trying to get some work done.
#amir #jake #comprende #spanglish #wrong
viết bởi Oh Sheesh 07 Tháng hai, 2010
Top Definition
To Understand, usually ask in a question, which is finished with Comprende.
Comprende? : You Understand?
#spanish #question #mexican #gangster #vagos
viết bởi Conor Nickargra 29 Tháng tư, 2006
understand in spanish.

no comprende is i dont understand

no comprende--> i dont understand
#spanish #understand #confused #huh #spain
viết bởi RachaelS 15 Tháng chín, 2006
Comprende.
To understand.
1. We need to go and murk Big red, hes been talkin' trash all night...Comprende?

2. Comprende Mother fucker!
#comprende #murk #understand #do #you.
viết bởi Big J dawg 24 Tháng mười hai, 2008
its spanish for 'know what i mean?'
yes, you can have a polish dog, but we put a
"special ingredient" in it, comprendes?
#comprende #understand #get it got it good #do you get it? you got it? ok good #spanish
viết bởi beejabeeja 18 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×