tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A abbriviation for the word 'computer' in the internet world.
"My compu froze"
(My computer froze)
viết bởi Toku. 04 Tháng mười một, 2004