tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Someone who is afraid of others
Banso: Hey buddy, you have conosethesis?
Menasi: Go away! Leave me alone! please!
viết bởi 00jace no.2 02 Tháng mười một, 2013