tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a mung eatting bastard
conrad cotreas eats mung
viết bởi parris logan 30 Tháng một, 2005
 
2.
1. physco bitch

2. see SLUT
class Ms. Contreas couldn't be here today, she had to go screw an old guy...
viết bởi Mr.E 15 Tháng mười hai, 2003