Top Definition
A gathering of peoples revolving around a similar interest, idea, or hobby.
Did you go to that business convention? Yes, they were discussing the future of intel-based chipsets.
#convention #furry #anime #business #group #similar interests #hobbies #science fiction
viết bởi Melkiah 29 Tháng một, 2009
A crackin' ass party with a lot of people in attendance.

Bigger than a function.
Person 1: "Hella people were at that party last night, it was a zoo"

Person 2: "That party was crazy, it was a straight convention"
#party #convention #function #zoo #crackin
viết bởi frizzy1fasho 08 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×