Top Definition
1. When having a conversation that is so enjoyable it leaves a good taste in your mouth.

2. When having a conversation while eating something delicious. (Don't talk with your mouth full!)

3. Having a conversation about something so delicious that it is mouthwatering.
1. Person A: I just had the best conversation with a new acquaintance! It left a good taste in my mouth about that person.

Person B: Got to love having Conversational Deliciousness.

2. Person A: I just love this (insert delicious food here)! How was your day?

Person B: My day is better with this Conversational Deliciousness, did you try the (insert more delicious food here) ?

3. Person A: Dude, I just ate some delicious food, it was so tasty and had a good texture!

Person B: Man I don't think I can handle this Conversation Deliciousness, it's making me drool!
viết bởi C-Doll 12 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×