tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A cooler way of saying "dentures".
"Dan can't eat steak with his convertible teeth."
viết bởi hollywoodundead!!!!!<3 20 Tháng sáu, 2011