tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The most amazing video gamer in the world.
I wish I was as good as CooCooKacHu.
viết bởi TheWalrus21 04 Tháng bảy, 2011