Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
It means I Love You in owl, or the way an owl would say I Love You.
Owl: Coocoochoocawcoo!
Fernando: I Love You too Mr. Owl
viết bởi LoveIsMyWeapon 02 Tháng một, 2011
1 1