tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Female masturbation.
"Ohh baby I'm so horny I could cook my trout right here right now in the middle of CVS."
viết bởi pinkfloyd901 13 Tháng mười một, 2009

Words related to Cook My Trout

female fish horny masturbation vagina