Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
Some "wierdos" use cooking oil as lube so instead of saying wanking just simply say Cooking Oil.
Person 1: Brb in 15 ok.

Person 2: Cooking Oil?
viết bởi Michael Burrows 29 Tháng tám, 2008
6 2