tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The cooking of excrement.
"Honey, it's your turn for cooking duty this week!"
viết bởi L's Pocky 23 Tháng ba, 2009

Words related to Cooking duty

chore cooking duty feces yum yums