tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Cuddling whilst cooking
It was fun cookling before dinner last night
viết bởi MoomooX5 24 Tháng mười, 2012