Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
it's something you say when you really don't give a shit.

cool+darn=cooldarn
Kari: "I always wear a necklace."

Angie: "Cooldarn."
viết bởi cooldarn 09 Tháng sáu, 2009
11 1

Words related to Cooldarn:

balls cool cunt darn fuck you kari