tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To leg it from a scene. To sprint.
Oh shit...cops...Coon It!
viết bởi OlyJo 18 Tháng sáu, 2007

Words related to Coon It

getaway move niga olyjo run science