tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
stupid, immature, annoying. :D
Woot Woot barneys on!

Dude, stop being coopid.
viết bởi JBFTW123 22 Tháng bảy, 2010