tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Vaginal region
I slid my hand down between her warm thighs and start to caress her cootorial area.
viết bởi Barrack Hussein Obama 16 Tháng mười, 2008

Words related to Cootorial

beaver cooter cunt poon puss pussy slit snatch twat vagina