tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A formal/nice way of referring to a cunt.
that coount didn't wash my dishes.
viết bởi cheba-renegade 05 Tháng năm, 2011