tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To run over something that is valuable or that means a lot to a person.
Matt just Copa Del Ray'd his TV.
viết bởi Dr. Diesel 55 25 Tháng tư, 2011