tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
What you are holding after you have eaten the kernels off of an ear of corn.
Boy! stop throwing them damn corn bones on the ground.
viết bởi original3mta3 08 Tháng chín, 2008

Words related to Corn Bone

cob cornbone corncob ear maize