tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The act of purposely wearing shoes on the wrong feet.
"Tyler are you cornbobbing?"

"I'm totally cornbobbing"
viết bởi A man of few words 28 Tháng tám, 2013