tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A retarded unicorn, often used as an insult.
Jay: You corniyorn!
Tay: Kay....
Jay: I'm an asshole eoheoh!
Tay: Kay.

---
Jay: Oh look! It's a corniyorn!
Tay: Oh my god! It's so retarded!
viết bởi JayandTay 26 Tháng một, 2013