tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a shitty hardcore band
I was listening to Corporal Vega when my ears started to bleed.
viết bởi scroty face 01 Tháng mười một, 2010