tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The South's use of cotton as a tool of foreign policy during the Civil War.
Cotton Diplomacy
viết bởi Emokiss 05 Tháng sáu, 2009

Words related to Cotton Diplomacy

civil war cotton diplomacy foreign south