tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Nuts.
I just got kicked in the Coukos!
viết bởi burrito6969 09 Tháng mười hai, 2010