tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
One who is literally a Peruvian Witch Doctor.
Joe is a complete Cousino.

Duh.
viết bởi xpestilencex 31 Tháng một, 2009