Top Definition
Pronounced Coh-wah. Slang term that refers to marijuana. The term comes from the abbreviations of the states Colorado (CO) and Washington (WA) which were the first states to legalize recreational use of marijuana. Term originated in Arlington, VA.
dude 1: I'm bouta go cowa, you down?
dude 2: I'm bout it bout it.
dude 1: Straight.
viết bởi glenbennettjr 01 Tháng tư, 2013
The misspelling of "Cows" then taken as a fun-to-say word.
I absolutely adore cowas!
viết bởi Somebody That Owns Your Face 12 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×