tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a girl named Cassidy who loves cows. Moooo
Cowssidy, whats you favorite animal? A COW DUH!
viết bởi camicupcake 20 Tháng mười một, 2013