tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A sock which one ejaculates into.
Kieran Cummed into his Coxsock
viết bởi GAYER_THAN_YOU 19 Tháng bảy, 2010