tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Dangling tampon string.
girl 1-"yo gurl i can see yo crab swing in dat skurt"
girl 2-"othx"
viết bởi eatshit666 20 Tháng mười một, 2009

Words related to Crab Swing

gross period string tampon vagina