tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A nick name for pubic lice among celebrities.
Did you get the crabster last night?
viết bởi thecrabster 04 Tháng mười hai, 2009